ปร็อฮ ซวา

สรุป: 
สรรพคุณและการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพร ปร็อฮ ซวา
รายละเอียด: 

พืชสมุนไพรและสรรพคุณ ปร็อฮ ซวา จากป่า ใช้หัวนำมาคั้นแล้วปิดเพื่อสมานแผลเรื้อรัง หรือนำหัวมาต้มกับรากอัจอเมากินเพื่อขับเลือดช้ำใน

 

ข้อมูลจาก โครงการบันทึกความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ของกลุ่มเขมรถิ่นไทยในรูปแบบดิจิทัล: โดยการทำงานร่วมกันของนักภาษาศาสตร์ นักพฤกษศาสตร์ และคนในชุมชน

นายภีมระพัฒต์ รองสวัสดิ์ เป็นผู้ถ่ายวิดีโอ
นายชัยวัฒน์ หอมชง เป็นผู้ถ่ายถอดเสียง
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

บ้านขนาดปรีง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์