ลงฺีญ อัจโกน

สรุป: 
การใช้ประโยชน์พืช ลงฺีญ อัจโกน
รายละเอียด: 

การใช้ประโยชน์ลงฺีญ  อัจโกน รากใช้เป็นยาสำหรับผู้หญิงอยู่ไฟ และยอดอ่อนใช้เป็นผักจิ้มน้ำพริก

ข้อมูลจาก โครงการบันทึกความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ของกลุ่มเขมรถิ่นไทยในรูปแบบดิจิทัล: โดยการทำงานร่วมกันของนักภาษาศาสตร์ นักพฤกษศาสตร์ และคนในชุมชน

นายภีมระพัฒต์ รองสวัสดิ์ เป็นผู้ถ่ายวิดีโอ 
นายชัยวัฒน์ หอมชง เป็นผู้ถ่ายถอดเสียง 
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

บ้านขนาดปรีง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์