เซฺาะ เนียง

สรุป: 
สรรพคุณของพืชสมุนไพร เซฺาะ เนียง
รายละเอียด: 

นำเถาว์ไปแช่น้ำ รวมกับใบตองสุก (สีเหลือง) ฟางหนึ่งกำมือ หอยจุ๊บ 7 ตัว ผักแว่น 2-3 ต้น แช่รวมกัน 1 วัน แล้วนำน้ำไปอาบให้เด็กแก้โรคหัด

ข้อมูลจากโครงการบันทึกความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ของกลุ่มเขมรถิ่นไทยในรูปแบบดิจิทัล: โดยการทำงานร่วมกันของนักภาษาศาสตร์ นักพฤกษศาสตร์ และคนในชุมชน 

ภีมระพัฒต์ รองสวัสดิ์ เป็นผู้ถ่ายวิดีโอ
ชัยวัฒน์ หอมชง เป็นผู้ถ่ายถอดเสียง
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

บ้านขนาดปรีง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์