ญัว ปรฺี

สรุป: 
สรรพคุณของพืชสมุนไพร ญัว ปรฺี
รายละเอียด: 

ใช้รากซเมา ปเร็จ  รวมกับแก่นของต้นยอ แก่นของต้นมเมีย็ง ใส่กระเทียม พริกไทย นำมาต้มรวมกัน กินน้ำแก้กษัยเส้น ปวดเมื่อยตามตัว (โบราณเชื่อว่าเลข 7 ดี จึงใช้ 7 ชิ้น) 

ข้อมูลจากโครงการบันทึกความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ของกลุ่มเขมรถิ่นไทยในรูปแบบดิจิทัล: โดยการทำงานร่วมกันของนักภาษาศาสตร์ นักพฤกษศาสตร์ และคนในชุมชน 

ภีมระพัฒต์ รองสวัสดิ์ เป็นผู้ถ่ายวิดีโอ
ชัยวัฒน์ หอมชง เป็นผู้ถ่ายถอดเสียง
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

บ้านขนาดปรีง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์