รเงฺิก พเลฺิง

สรุป: 
สรรพคุณของพืชสมุนไพร รเงฺิก พเลฺิง
รายละเอียด: 

ใช้รากนำมาฝนกับน้ำเปล่าให้เด็กกิน แก้โรคซางตานขโมย หรือใช้รากพืช 3ชนิด ได้แก่ ใบกดัง ซบาด, ทเม็ญ ตแร็ย ซบาด  และ รเงฺิก พเลฺิง ฝนรวมกันให้เด็กกิน แก้ซางตานขโมย

ข้อมูลจากโครงการบันทึกความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ของกลุ่มเขมรถิ่นไทยในรูปแบบดิจิทัล: โดยการทำงานร่วมกันของนักภาษาศาสตร์ นักพฤกษศาสตร์ และคนในชุมชน 

ภีมระพัฒต์ รองสวัสดิ์ เป็นผู้ถ่ายวิดีโอ
ชัยวัฒน์ หอมชง เป็นผู้ถ่ายถอดเสียง
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

บ้านขนาดปรีง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์