เดฺิม จรฺูย

สรุป: 
สรรพคุณของพืชสมุนไพร เดฺิม จรฺูย
รายละเอียด: 

ใช้ลำต้นต้มรวมกับ ต้นและรากของต้น ลเลียย กินน้ำ สำหรับผู้หญิงอยู่ไฟ / เอาลำต้นมาหั่น 7 ชิ้น ต้มกับต้นตระมูง เซจ พริกไทย กระเทียม กินแก้ขับเลือด ขับน้ำคาวปลา ผู้หญิงอยู่ไฟ

ข้อมูลจากโครงการบันทึกความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ของกลุ่มเขมรถิ่นไทยในรูปแบบดิจิทัล: โดยการทำงานร่วมกันของนักภาษาศาสตร์ นักพฤกษศาสตร์ และคนในชุมชน 

ภีมระพัฒต์ รองสวัสดิ์ เป็นผู้ถ่ายวิดีโอ
ชัยวัฒน์ หอมชง เป็นผู้ถ่ายถอดเสียง
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

บ้านขนาดปรีง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์