ซังเคิ็ร

สรุป: 
สรรพคุณของพืชสมุนไพร ซังเคิ็ร
รายละเอียด: 

ใช้รากต้มกับรากต้นปลิด จะมีรสฝาด กับกระเทียม พริกไทย ดื่มแก้กษัยเส้น ขับน้ำคาวปลา ผลมีรสเปรี้ยว กินได้ตามฤดูกาล มีประมาณเดือนพฤศจิกายน

ข้อมูลจากโครงการบันทึกความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ของกลุ่มเขมรถิ่นไทยในรูปแบบดิจิทัล: โดยการทำงานร่วมกันของนักภาษาศาสตร์ นักพฤกษศาสตร์ และคนในชุมชน 

ภีมระพัฒต์ รองสวัสดิ์ เป็นผู้ถ่ายวิดีโอ
ชัยวัฒน์ หอมชง เป็นผู้ถ่ายถอดเสียง
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

บ้านขนาดปรีง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์