โดง ปเรียฮ

สรุป: 
สรรพคุณของพืชสมุนไพร โดง ปเรียฮ
รายละเอียด: 

สมุนไพร เอาราก  7 ชิ้น และต้น 7 ชิ้น น้ำมะพร้าว7 ลูก ฝาน  (เป็นส่วนประกอบของคันไถที่เป็นตะขอ ภาษาเขมรถิ่นเรียก แอกนอย)  7 ชิ้น ต้มรวมกัน แก้สมรรถนะทางเพศเสื่อม

ข้อมูลจากโครงการบันทึกความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ของกลุ่มเขมรถิ่นไทยในรูปแบบดิจิทัล: โดยการทำงานร่วมกันของนักภาษาศาสตร์ นักพฤกษศาสตร์ และคนในชุมชน 

ภีมระพัฒต์ รองสวัสดิ์ เป็นผู้ถ่ายวิดีโอ
ชัยวัฒน์ หอมชง เป็นผู้ถ่ายถอดเสียง
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

บ้านขนาดปรีง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์