ทเม็ญ ตแร็ย ซบาด

สรุป: 
สรรพคุณของพืชสมุนไพร ทเม็ญ ตแร็ย ซบาด
รายละเอียด: 

สมุนไพร เอาราก 7 ชิ้น เป่าแก้เด็กร้องไห้งอแง หรือนำไปต้มกินแก้เด็กร้องงอแง หรือเอารากไปฝนกับน้ำให้เด็กกิน แก้โรคซา

ข้อมูลจากโครงการบันทึกความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ของกลุ่มเขมรถิ่นไทยในรูปแบบดิจิทัล: โดยการทำงานร่วมกันของนักภาษาศาสตร์ นักพฤกษศาสตร์ และคนในชุมชน 

ภีมระพัฒต์ รองสวัสดิ์ เป็นผู้ถ่ายวิดีโอ
ชัยวัฒน์ หอมชง เป็นผู้ถ่ายถอดเสียง
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

บ้านขนาดปรีง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์