เรื่องเล่า บทสอนลูก

สรุป: 
เรื่องราวเกี่ยวกับแม่หม้ายคนหนึ่ง มีลูกสาวสองคน ได้สอนว่าเวลาเราทำงานเราต้องขยันและมีมารยาทเพราะใครพบเห็นก็อยากจะให้เราทำงานด้วย ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแต่ถ้าเราขยันเราก็จะไม่อด เราจะได้มีกินในทุกวัน
รายละเอียด: 

คุณแก้ว บุญทอง ได้กล่าวว่า เพลงพื้นบ้านนี้ท่อนแรกเกี่ยวกับการชื่นชมยินดีเมื่อได้พบกัน และท่อนที่สองเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ที่อดยากสมัยอยู่ในประเทศจีน พอย้ายมาประเทศไทยเราไม่เคยอดยาก เรามีข้าวกินทุกวันเพราะคนจ้างงานเรา พวกเราต้องขอบคุณประเทศไทย

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

บ้านเลขที่ 11/16 หมู่ 3 ต.หนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี