เพลงพื้นบ้านภาษาปลัง (ยินดี)

สรุป: 
เราเป็นพี่น้องกันเมื่อมีการพบปะกันเราจะชื่นชมยินดีด้วยกัน เราจะร่วมสนุกกันเพราะนานๆทีจะได้เจอกันหนึ่งครั้ง เวลาเราอย่ชายแดนระหว่างรอยต่อประเทศจีนกับพม่า เราได้กินแต่ข้าวเหนียวนานๆทีจะได้กินข้าวจ้าว พอมาอยู่ในประเทศไทยเราได้กินทุกวัน
รายละเอียด: 

คุณแก้ว บุญทอง ได้กล่าวว่า เพลงพื้นบ้านนี้ท่อนแรกเกี่ยวกับการชื่นชมยินดีเมื่อได้พบกัน และท่อนที่สองเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ที่อดยากสมัยอยู่ในรอยต่อระหว่างประเทศจีนและพม่า พอย้ายมาประเทศไทยเราไม่อดยาก เรามีข้าวกินทุกวันเพราะคนจ้างงานเรา ต้องขอบคุณประเทศไทย

ตำแหน่งที่ตั้ง: