เวื็อร กฮอฺม

สรุป: 
สรรพคุณของพืชสมุนไพร เวื็อร กฮอฺม
รายละเอียด: 

ใช้รากต้มดื่มแก้โรคนิ่ว (ขับนิ่วใช้สมุนไพร 4 อย่าง เวื็อร กฮอฺม คเนิ็ง ปเรียล จรูก มี เปรียล จมูก ชโมล นำมาต้มรวมกัน)

ข้อมูลจากโครงการบันทึกความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ของกลุ่มเขมรถิ่นไทยในรูปแบบดิจิทัล: โดยการทำงานร่วมกันของนักภาษาศาสตร์ นักพฤกษศาสตร์ และคนในชุมชน 

ภีมระพัฒต์ รองสวัสดิ์ เป็นผู้ถ่ายวิดีโอ
ชัยวัฒน์ หอมชง เป็นผู้ถ่ายถอดเสียง
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

บ้านขนาดปรีง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์