ตเทาะ

สรุป: 
สรรพคุณของพืชสมุนไพร ตเทาะ
รายละเอียด: 

ใช้หัวมาตำแล้วปิดแผลแก้พิษงู พิษตะขาบ ใช้ลำต้นแช่น้ำกับใบตองสุก และพักแวน เซาะเนียง ให้เด็กอาบน้ำแก้พิษไข้หัด

ข้อมูลจากโครงการบันทึกความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ของกลุ่มเขมรถิ่นไทยในรูปแบบดิจิทัล: โดยการทำงานร่วมกันของนักภาษาศาสตร์ นักพฤกษศาสตร์ และคนในชุมชน 

ภีมระพัฒต์ รองสวัสดิ์ เป็นผู้ถ่ายวิดีโอ
ชัยวัฒน์ หอมชง เป็นผู้ถ่ายถอดเสียง
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

บ้านขนาดปรีง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์