อัจอเมา

สรุป: 
สรรพคุณและการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพร อัจอเมา
รายละเอียด: 

พืชสมุนไพรและสรรพคุณ อัจอเมา ใช้รากต้มเป็นยาขับเลือด ฟกช้ำ

ข้อมูลจาก โครงการบันทึกความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ของกลุ่มเขมรถิ่นไทยในรูปแบบดิจิทัล: โดยการทำงานร่วมกันของนักภาษาศาสตร์ นักพฤกษศาสตร์ และคนในชุมชน

นายภีมระพัฒต์ รองสวัสดิ์ เป็นผู้ถ่ายวิดีโอ นายชัยวัฒน์ หอมชง เป็นผู้ถ่ายถอดเสียง; ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

บ้านขนาดปรีง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์