ซเมา ปัวะ

สรุป: 
สรรพคุณของพืชสมุนไพร ซเมา ปัวะ
รายละเอียด: 

เป็นสมุนไพร ใช้ลำต้นตัดมา 7 ชิ้น เคี้ยวรวมกับหมาก (ก่อนแปรงฟัน) เป่าแก้เคล็ดขัดยอก และยังเอารากมาต้มกับกระเทียม พริกไทย กินน้ำเพื่อกระชับมดลูก 

ข้อมูลจากโครงการบันทึกความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ของกลุ่มเขมรถิ่นไทยในรูปแบบดิจิทัล: โดยการทำงานร่วมกันของนักภาษาศาสตร์ นักพฤกษศาสตร์ และคนในชุมชน 

ภีมระพัฒต์ รองสวัสดิ์ เป็นผู้ถ่ายวิดีโอ
ชัยวัฒน์ หอมชง เป็นผู้ถ่ายถอดเสียง
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

บ้านขนาดปรีง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์