นิทานเรื่อง คนตาบอดกับคนพิการ

สรุป: 
คนตาบอดกับคนพิการ เป็นนิทานชวนหัวของชาวบ้านขนาดปรีงที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ลูกหลานฟังก่อนนอน เนื้อเรื่องขนาดสั้น มีตัวละครหลักเพียง 2 ตัว ฉากและสถานการณ์มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและธรรมชาติของคนในชุมชน
รายละเอียด: 

คุณยายเหยือก ดีมากเล่าว่า มีคนตาบอดและคนพิการ 2 คนเป็นเกลอกัน คนตาบอดมีแขนขาดี ส่วนคนพิการมีตาดี ดังนั้น เมื่อจะไปไหนหรือทำอะไร 2 เกลอมักไปด้วยกันเสมอ เพราะคนหนึ่งจะเป็นขา ส่วนอีกคนก็จะเป็นดวงตาให้กัน วันหนึ่งคนพิการขี่หลังคนตาบอดไปหาปลา เมื่อได้ปลามาจำนวนหนึ่ง เกลอทั้ง 2 ก็แบ่งปลากัน คนพิการนำปลาตัวใหญ่มาไว้หน้าตัวเอง และนำปลาตัวเล็กไปไว้ฝั่งคนตาบอด แล้วให้คนตาบอดเลือก คนตาบอดเลือก ฝั่งปลาตัวใหญ่ คนพิการให้คนตาบอดเลือกอีกครั้ง คนตาบอดก็ยังได้ฝั่งปลาตัวใหญ่ คนพิการไม่ยอม จึงทะเลาะกันเป็นเรื่องราวใหญ่โต คนพิการชกหน้าชกหัวคนตาบอด คนตาบอดเตะขาคนพิการ ผลสุดท้ายหลังทะเลาะกัน คนตาบอดกลับมาตาดี คนพิการกลับมาขาดี นิทานเรื่องนี้จึงเป็นนิทานขำขันเล่าให้เด็ก ๆ ฟังก่อนนอน

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

133 หมู่ 8 บ้านขนาดปรีง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140